Standardowe EKG

Badania diagnostyczne zawsze mają na celu określenie stanu zdrowia pacjenta, a także stwierdzenie, czy nie boryka się on z jakimiś dolegliwościami. Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ organizm ludzki jest narażony na wiele schorzeń oraz innych problemów natury zdrowotnej.

Grunt, aby lekarze zadziałali w porę i podjęli kroki na rzecz eliminacji przyczyn złego samopoczucia lub występowania zagrożeń dla życia. Obecnie do najpowszechniejszych i najbardziej groźnych należą choroby serca.

Na szczęście można z nimi skutecznie walczyć. Na początku zawsze jest etap diagnostyki, ponieważ bez niego nie dałoby się stwierdzić, co i czy w ogóle dolega pacjentowi.

W przypadku osób z podejrzeniami chorób serca stosuje się pewne typowe kroki, wśród których istotne miejsce zajmuje standardowe badanie EKG. Generalnie elektrokardiogram zalicza się do najważniejszych narzędzi diagnostycznych, choć z różnych względów nie jest to badanie doskonałe, o czym za moment napiszemy nieco szerzej.

EKG można też przeprowadzać w kilku wariantach. Podstawowym jest standardowe EKG, które przeprowadza się za pomocą 12 odprowadzeń.

choroby kardiologiczne mogą dotknąć każdego

Wymienić tu trzeba trzy odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe, trzy odprowadzenia dwubiegunowe wzmocnione oraz sześć jednobiegunowych przedsercowych. Każdy z segmentów badania został opracowany przez innego wybitnego medyka, odpowiednio według wymienionej kolejności: Einthovena, Goldberga i Wilsona.

Zapewniają one najszersze możliwe spektrum badania, dzięki czemu lekarz jest w stanie uzyskać większą ilość informacji..

You may also like...